بهانه های آقای مدیرکل برای توجیه عدم پیگیری علت مرگ پلنگ باشت

مطلب و یا خبر بهانه های آقای مدیرکل برای توجیه عدم پیگیری علت مرگ پلنگ باشت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
چه ی می گوید پس از گذشت 24 ساعت از مرگ حیوان، سم شناسی ممکن نیست؟ این تنها آزمایشگاه سم شناسی است که صلاحیت دارد اعلام کند نمونه ها دارای کیفیت لازم برای انجام آزمایش سم شناسی نیستند. امکان سم شناسی…

آخرین جستجو ها