بی مهری مسئولان به ورزش تیراندازی با تپانچه شهرستان ا

مطلب و یا خبر بی مهری مسئولان به ورزش تیراندازی با تپانچه شهرستان ا از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس هیئت تیراندازی شهرستان ا گفت: رشته تیراندازی با تپانچه از پرافتخارترین ورزش ها در سطح شهرستان است ولی این ورزش مورد بی مهری مسئولان قرارگرفته است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها