قدیمی ترین ع موجود از انسان کجا گرفته شد؟

مطلب و یا خبر قدیمی ترین ع موجود از انسان کجا گرفته شد؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اگر چه ترسیم چهره و یا بدن انسان به صورت نقاشی یا سنگ نگاره به هزاران سال قبل بر می گردد ولی قدیمی ترین تصویری که با استفاده از تکنیک های عکاسی از انسان گرفته شده به سال 1838 تعلق دارد که در بولوار دو…

آخرین جستجو ها