جرم نسل کشی نوشتاری از الهام امین زاده

مطلب و یا خبر جرم نسل کشی نوشتاری از الهام امین زاده از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شفقنا- الهام امین زاده؛ دانشیار دانشکده حقوق و علوم تهران در نوشتاری با عنوان جرم نسل کشی در رو مه شرق نوشت، جمهوری سوسیالیستی متحده میانمار با ۵۵ میلیون نفر جمعیت که ١٠ درصد آن مسلمان و بقیه بو هستند، در سال های اخیر بحران های انسانی عظیمی را تجربه کرده است. بر خلاف انکار ت میانمار به اص […]

آخرین جستجو ها