انتخاب مجدد «احمد حکیمی پور» به دبیرکلی حزب اراده ملت ایران

مطلب و یا خبر انتخاب مجدد «احمد حکیمی پور» به دبیرکلی حزب اراده ملت ایران از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
«احمد حکیمی پور» توسط اعضای حزب اراده ملت ایران به عنوان دبیرکل این حزب انتخاب شد.

آخرین جستجو ها