بازگشت آندو به تمرینات ماشین سازی (ع )

مطلب و یا خبر بازگشت آندو به تمرینات ماشین سازی (ع ) از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کاپیتان تیم ماشین سازی از امروز به تمرینات تیمش اضافه شد.