مسئولیت حملات انتحاری در دمشق را بر عهده گرفت

مطلب و یا خبر مسئولیت حملات انتحاری در دمشق را بر عهده گرفت از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گروه تروریستی مسئولیت انفجارهای انتحاری امروز در پایتخت را بر عهده گرفت.