| حضور اعضای خانواده آیت الله هاشمی بر مزار وی در نخستین شب خا پاری

مطلب و یا خبر | حضور اعضای خانواده آیت الله هاشمی بر مزار وی در نخستین شب خا پاری از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در نخستین شب خا پاری در حرم (ره) بر سر مزار وی حضور یافتند.

اطلاعات