| حضور اعضای خانواده آیت الله هاشمی بر مزار وی در نخستین شب خا پاری

مطلب و یا خبر | حضور اعضای خانواده آیت الله هاشمی بر مزار وی در نخستین شب خا پاری از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اعضای خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی در نخستین شب خا پاری در حرم (ره) بر سر مزار وی حضور یافتند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها