مدیرکل منابع طبیعی استان همدان از دفتر تسنیم بازدید کرد

مطلب و یا خبر مدیرکل منابع طبیعی استان همدان از دفتر تسنیم بازدید کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل منابع طبیعی همدان با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم با روند فعالیت های این خبرگزاری در استان آشنا شده و با خبرنگاران این خبرگزاری به گفت وگو نشست.

اطلاعات

آخرین جستجو ها