سوال ساده ای که هیچ پاسخی ندارد/ چرا اعضای مجمع انتخ کاراته تغییر د؟

مطلب و یا خبر سوال ساده ای که هیچ پاسخی ندارد/ چرا اعضای مجمع انتخ کاراته تغییر د؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تغییرات عجیب صورت گرفته در فهرست مجمع انتخ فدراسیون کاراته حواشی زیادی را پیش از آغاز این انتخابات بوجود آورده است.