سوال ساده ای که هیچ پاسخی ندارد/ چرا اعضای مجمع انتخ کاراته تغییر د؟

مطلب و یا خبر سوال ساده ای که هیچ پاسخی ندارد/ چرا اعضای مجمع انتخ کاراته تغییر د؟ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تغییرات عجیب صورت گرفته در فهرست مجمع انتخ فدراسیون کاراته حواشی زیادی را پیش از آغاز این انتخابات بوجود آورده است.

آخرین جستجو ها