جلسه طارمى در کمیته اخلاق برگزار نشد

مطلب و یا خبر جلسه طارمى در کمیته اخلاق برگزار نشد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جلسه کمیته اخلاق بازیکن ملى پوش تیم پرسپولیس امروز برگزار نشد.