نشنال اینترست: ترامپ قدرت ایران را باید بپذیرد

مطلب و یا خبر نشنال اینترست: ترامپ قدرت ایران را باید بپذیرد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با توجه به این واقعیت که واشنگتن در حال حاضر با مسائل مهم داخلی مواجه است، بهترین اقدام ترامپ جهت تامین منافع امنیتی و اقتصادی امریکا در صحنه بین الملل، حفظ است.

آخرین جستجو ها