خواستار توقف جنگ با شد

مطلب و یا خبر خواستار توقف جنگ با شد از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
افغانستان در سخنان اخیر خود خواستار توقف درگیری اعضای این گروه با تروریستهای در افغانستان شده است.