ثابتی مربی دروازه بان های سیاه جامگان شد

مطلب و یا خبر ثابتی مربی دروازه بان های سیاه جامگان شد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مهدی ثابتی جایگزین شاپور رجب زادگان در کادر مربیگری تیم سیاه جامگان شد.