نگاهی به وضعیت نامناسب فضای سبز در کرج +

مطلب و یا خبر نگاهی به وضعیت نامناسب فضای سبز در کرج + از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ی از وضعیت نامناسب فضای سبز در بلوار شهید رستمی شهر کرج را مشاهده می کنید.