وقف خیر ش فارسی برای ساخت حوزه علمیه

مطلب و یا خبر وقف خیر ش فارسی برای ساخت حوزه علمیه از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
خیر بهمنی یک قطعه زمین برای ساخت حوزه علمیه در شهر بهمن آباده وقف کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها