گزیده خبر 20:30 مورخ 15مهرماه 96 +

مطلب و یا خبر گزیده خبر 20:30 مورخ 15مهرماه 96 + از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بخش خبری 20:30 به موضوعات مختلف و سوژه های متنوعی پرداخته است.