جلسه طارمى در کمیته اخلاق برگزار نشد

مطلب و یا خبر جلسه طارمى در کمیته اخلاق برگزار نشد از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جلسه کمیته اخلاق با مهدی طارمی که قرار بود امروز برگزار شود به هفته آینده موکول شد.