آذربایجان غربی مهد بزرگان و شخصیت های برجسته فرهنگی و علمی است

مطلب و یا خبر آذربایجان غربی مهد بزرگان و شخصیت های برجسته فرهنگی و علمی است از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
استاندار آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی مهد بزرگان و شخصیت های برجسته فرهنگی و علمی است که باید از ظرفیت های این بزرگان هر روز بیش از پیش بهره ببریم.

اطلاعات

آخرین جستجو ها