| سهل انگاری که جان انسان های زیادی را گرفته است

مطلب و یا خبر | سهل انگاری که جان انسان های زیادی را گرفته است از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
راننده کامیونت در پی استفاده گرمایشی از کپسول گاز در ک ن خودرو و گاز گرفتگی هنگام خواب، جان خود را از دست داد.

آخرین جستجو ها