از سخنرانی پرشور در تا تسویه حساب به بهانه مبارزه بافساد/ پربازدیدهای ۱۵مهر

مطلب و یا خبر از سخنرانی پرشور در تا تسویه حساب به بهانه مبارزه بافساد/ پربازدیدهای ۱۵مهر از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در ۱۵مهرماه، سخنرانی پرشور در تهران، بازدید زیادی را به خود اختصاص داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها