«فارسی با طعم شکر» به روایت فارسی آموزان بنیاد سعدی

مطلب و یا خبر «فارسی با طعم شکر» به روایت فارسی آموزان بنیاد سعدی از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
برنامه «فارسی با طعم شکر» با هدف تبیین نفوذ و گستره ادب فارسی در جهان از شنبه، ۱۵ مهر ماه، هر شب از شبکه فرهنگ پخش می شود.