آغاز هفته برزیل در تهران/ میرکریمی: امیدوارم سینمای برزیل مانند فوتبالش در ایران شناخته شود

مطلب و یا خبر آغاز هفته برزیل در تهران/ میرکریمی: امیدوارم سینمای برزیل مانند فوتبالش در ایران شناخته شود از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
افتتاحیه هفته برزیل در تهران با سخنرانی سفیر برزیل، رضا میرکریمی و جعفر صانعی مقدم همراه شد.