نیجریه نخستین مسافر آقریقایی جام جهانی شد

مطلب و یا خبر نیجریه نخستین مسافر آقریقایی جام جهانی شد از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عقاب ها اولین تیمی از قاره آفریقا لقب گرفتند که به جام جهانی راه پیدا د.