پست اینستاگرامی صریح درباره ی که مردم را تشویق کرده تکرار کنند و پای صندوق رای بیایند

مطلب و یا خبر پست اینستاگرامی صریح درباره ی که مردم را تشویق کرده تکرار کنند و پای صندوق رای بیایند از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ایرنا نوشت: رییس جمهوری کشورمان در پیامی اینستاگرامی نوشت: آیا ی که در انتخابات مردم را تشویق کرده تکرار کنند و پای صندوق رای بیایند نباید تشویق شود؟ متاسفانه همیشه جناحی خاص تشویق می شود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها