شهر امن برای شهروندان کوچک

مطلب و یا خبر شهر امن برای شهروندان کوچک از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
الهام مصدقی راد: مصوبه شهر دوستدار کودک که در سال ۸۸ در شورای شهر تهران به تصویب رسید، ضمن تمامی بندها و ا اماتی که برای مدیریت شهری در دوستدار کودک شهر تعیین کرده بر بهره مندی از نظرات ک ن و…

اطلاعات

آخرین جستجو ها