"شهرام دبیری" رئیس شورای ی شهرستان تبریز شد

مطلب و یا خبر "شهرام دبیری" رئیس شورای ی شهرستان تبریز شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نخستین جلسه رسمی و انتخابات هیئت رئیسه شورای ی شهرستان تبریز با حضور رحیم شهرتی فر، فرماندار تبریز و اعضای این شورا برگزار شد.

اطلاعات