روزیاتو: تزریق باکتری ۳٫۵ میلیون ساله برای حفظ جوانی

مطلب و یا خبر روزیاتو: تزریق باکتری ۳٫۵ میلیون ساله برای حفظ جوانی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک هن یشه آلمانی ۴۵ ساله که به «مانوش» ملقب است خود را به یک موش آزمایشگاهی تبدیل کرده تا نخستین انسانی باشد که باکتری کهنسال و باستانی bacillus f را به خود تزریق می کند. سلول های باکتری یاد شده هیچ نشانه…

آخرین جستجو ها