گام دوم تحریک انصاف برای تغییر اپوزیسیون در "پارلمان پا تان"

مطلب و یا خبر گام دوم تحریک انصاف برای تغییر اپوزیسیون در "پارلمان پا تان" از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پس از آنکه تحریک انصاف موفق شد همراهی حزب متحده را برای تغییر «خورشید شاه» به دست آورد اینک با رئیس جماعت ی دیدار و گفتگوی خود را آغاز کرده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها