بیانیه قوه قضاییه در مورد شایعات اخیر

مطلب و یا خبر بیانیه قوه قضاییه در مورد شایعات اخیر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گروه : مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه در پی انتشار شایعات اخیر بیانیه ای را صادر کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها