«گرسنگی»روش جدید ت میانمار برای پا ازی قومی مسلمانان/ آمادگی نجات روهینگیا برای صلح

مطلب و یا خبر «گرسنگی»روش جدید ت میانمار برای پا ازی قومی مسلمانان/ آمادگی نجات روهینگیا برای صلح از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سازمان برمه روهینگیا از ممانعت ت و میانمار برای رسیدن کمک های بشردوستانه انتقاد کرده و بحران گرسنگی را روش جدیدی برای پا ازی قومی مسلمانان آراکان خواند.

اطلاعات