ادامه فشار بر هواپیماساز کانا از سوی ت

مطلب و یا خبر ادامه فشار بر هواپیماساز کانا از سوی ت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هفته پیش ت برای واردات هواپیماهای بمباردیر به این کشور تعرفه گمرکی 220 درصدی اعمال کرد.

آخرین جستجو ها