عدم تایید پایبندی ایران به یعنی نقض مقررات آژانس بین المللی اتمی

مطلب و یا خبر عدم تایید پایبندی ایران به یعنی نقض مقررات آژانس بین المللی اتمی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سفیر ایران در لندن تاکید کرد که عدم تایید پایبندی ایران به نقض مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها