عزاداری هماهنگی با آفرینش است؛ گریه، نشانه عاطفه، عشق و معرفت

مطلب و یا خبر عزاداری هماهنگی با آفرینش است؛ گریه، نشانه عاطفه، عشق و معرفت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حجت ال قرائتی گفت: گریه، نشانه عاطفه، عشق، سوز و معرفت است. چشمی که اشک ندارد، باید بگرید که چرا گریه ندارد.

اطلاعات