موضع رسمی فدراسیون فوتبال در مورد مسعود شجاعی

مطلب و یا خبر موضع رسمی فدراسیون فوتبال در مورد مسعود شجاعی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فدراسیون فوتبال می گوید امری به این فدراسیون نشده که مسعود شجاعی را به تیم ملی دعوت نکند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها