موضع رسمی فدراسیون فوتبال در مورد مسعود شجاعی

مطلب و یا خبر موضع رسمی فدراسیون فوتبال در مورد مسعود شجاعی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فدراسیون فوتبال می گوید امری به این فدراسیون نشده که مسعود شجاعی را به تیم ملی دعوت نکند.

اطلاعات