دلیل انشعاب مجمع ون و جامعه ت از یکدیگر به روایت خوئینی ها

مطلب و یا خبر دلیل انشعاب مجمع ون و جامعه ت از یکدیگر به روایت خوئینی ها از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دبیرکل مجمع ون مبارز توضیحاتی درخصوص علت انشعاب مجمع ون از جامعه ت ارائه کرد و گفت: مجمع ون در پرونده فعالیت خود حمایت از ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی را دارد و جامعه ت…

اطلاعات