خطاب به اعضای این گروه: با مبارزه نکنید!

مطلب و یا خبر خطاب به اعضای این گروه: با مبارزه نکنید! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
از اعضای این گروه خواست مبارزه با عناصر تروریستی را متوقف کنند.

آخرین جستجو ها