۸ جودوکار دیگر حذف شدند/ یزدانی برنز گرفت

مطلب و یا خبر ۸ جودوکار دیگر حذف شدند/ یزدانی برنز گرفت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حسین یزدانی جودوکار وزن ۵۰- کیلوگرم ایران به نشان برنز تورنمنت نوجوانان روسیه دست یافت و ۸ دیگر ایران نیز با ش ت مقابل رقبا حذف شدند.

آخرین جستجو ها