رونی و شروع ۱۰۰ ساعت خدمات اجتماعی

مطلب و یا خبر رونی و شروع ۱۰۰ ساعت خدمات اجتماعی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رونی که تابستان امسال به اورتون پیوست، اوایل شهریور در منطقه چشایر و در محل زندگی اش، توسط پلیس و به جرم رانندگی در ح نامتعادل دستگیر شد. با این حال او به قید ضمانت آزاد شد و سپس دادگاه او را…

آخرین جستجو ها