سوشی و انگل هایی که با خوردن آن دچارشان می شویم

مطلب و یا خبر سوشی و انگل هایی که با خوردن آن دچارشان می شویم از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


دردهای شدید در معده، استفراغ، انسداد روده و یا شوک آلرژیک از دیگر پیامدهای خوردن ماهی خام می باشند…


آخرین جستجو ها