جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد

مطلب و یا خبر جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار شد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز به ریاست رییس جمهور کشورمان برگزار شد.

اطلاعات