بهره برداری از متروی خط ۶ با ۱۰ ایستگاه تا پایان سال

مطلب و یا خبر بهره برداری از متروی خط ۶ با ۱۰ ایستگاه تا پایان سال از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سیدمحمد فخار: ۱۰ ایستگاه از ۲۷ ایستگاه خط ۶ با تونل ۳۲ کیلومتری این خط در فهرست بهره برداری تا پایان سال قرار دارد. این خبری بود که مجری خط ۶متروی تهران در بازدید ۲ نفر از نمایندگان شورای شهر از این خط عنوان کرد.

آخرین جستجو ها