ک ن در دنیای حوادث

مطلب و یا خبر ک ن در دنیای حوادث از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مریم رامشت: طی سال های اخیر درجه خشونت و رفتارهای پرخاش جویانه در جامعه افزایش پیدا کرده و در این میان ک ن ازجمله اقشاری هستند که آسیب بیشتری می بینند.

اطلاعات