نباید شاعرانگی ها با فروش محک بخورد

مطلب و یا خبر نباید شاعرانگی ها با فروش محک بخورد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مسعود میر: نقش متفاوتش در« نیمه شب اتفاق افتاد»، سبب شد خیلی ها بپرسند که چرا برای آن جایزه نگرفت؟

آخرین جستجو ها