معلمان به دنبال بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش

مطلب و یا خبر معلمان به دنبال بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علی اصغر محمدی: ۵ اکتبر، مصادف با ۱۳ مهر هر سال روز جهانی معلم نامگذاری شده و به همین مناسبت در بسیاری از ای جهان ات معلمان با هدف طرح مطالبات برگزار می شود. «آموزش آزادانه، راهی برای توانمندسازی معلمان»، شعار روز جهانی معلم امسال بود.

آخرین جستجو ها