نامه نمایندگان درباره بازنگری قانون اساسی گم شد

مطلب و یا خبر نامه نمایندگان درباره بازنگری قانون اساسی گم شد از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرزانه آیینی: طرح پیشنهادی مجلس برای تغییر نظام ریاست جمهوری به پارلمانی به صحن مجلس نرسیده، متوقف شد.

آخرین جستجو ها