وابستگی های اروپا و به

مطلب و یا خبر وابستگی های اروپا و به از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
محسن پیریایی: اظهارات مقامات یی به خصوص رئیس جمهور این کشور درخصوص احتمال وج واشنگتن از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ که ممکن است در گزارش ۲۳ مهر ترامپ به کنگره اعلام شود، گمانه زنی ها درباره وضعیت توافق پس از این رخداد احتمالی را تقویت کرده و فضای رسانه ای در غرب را به سمت تقابل همه جانبه با تصمیم احتمالی ترامپ سوق داده است.

اطلاعات