ع روز: کودکی در میان ویرانه ها

مطلب و یا خبر ع روز: کودکی در میان ویرانه ها از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: یک پسر سوری روز شنبه ۷ اکتبر (۱۵ مهر) ۲۰۱۷ در میان ویرانه هی ساختمانی در شهر دوما در حاشیه شرقی دمشق پایتخت ایستاده است.

آخرین جستجو ها