به کارگیری نیروی نظامی و ترویج افراطی گری تکفیری و تروریسم مشخصه آشکار سیاست خارجی عربستان

مطلب و یا خبر به کارگیری نیروی نظامی و ترویج افراطی گری تکفیری و تروریسم مشخصه آشکار سیاست خارجی عربستان از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قاسمی ترویج افراطی گری و تروریسم را مشخصه آشکار سیاست خارجی عربستان خواندو گفت: سعودیها با وجود پرونده ای حجیم و قطور از ترویج ترور و خشونت در توهمی آشکار بعنوان دروازه بان جهان به طرز شرم آوری برای حضور فعال ایران در جامعه جهانی نیز شرط تعیین می کنند.

اطلاعات

آخرین اخبار

آخرین جستجو ها