تجاری سازی یک پماد گیاهی

مطلب و یا خبر تجاری سازی یک پماد گیاهی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سعید خانی که در رشته شیمی دارویی تحصیل کرده موفق به تولید یک پماد گیاهی برای درمان بیماری واری ل شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها